Kantonrechter binnen het civiel recht

2 juli 2011

Zoals in een van onze eerdere weblogs al werd aangekondigd, gaat de kantonrechter meer zaken behandelen.

Tot voor kort werden alle zaken met een waarde tot 5.000 euro aan de kantonrechter voorgelegd. Dit bedrag is met ingang van 1 juli 2011 omhoog gegaan naar 25.000 euro. Ook is de kantonrechter bevoegd geworden in alle geschillen over consumentenkrediet (dat zijn leningen tot 40.000 euro) en consumentenkoop.

Hierdoor wordt het voor burgers gemakkelijker om deze zaken aan de rechter voor te leggen. Bij de kantonrechter is het namelijk niet verplicht om een advocaat in te schakelen en kunnen partijen hun zaak desgewenst geheel zelfstandig bepleiten. Het kabinet vindt het belangrijk dat de laagdrempelige, efficiënte en klantvriendelijke werkwijze van de kantonrechtspraak structureel wordt versterkt.