Koop via internet

23 maart 2011

Op grond van de wet (art. 7:46d BW) heeft een koper gedurende 7 werkdagen nadat hij een (via internet) gekochte zaak heeft ontvangen, het recht die koop te ontbinden zonder opgave van redenen. Omdat de wet spreekt van een termijn nadat een gekochte zaak is ontvangen, rees de vraag hoe het zit als er wel is besteld, maar de zaak nog niet is ontvangen.

Dit overkwam iemand die pas bij het klikken op de knop “bestelling voltooien” constateerde dat de uiteindelijke  koopsom hoger uitkwam dan hij had verwacht, hij vond het toch te duur. Maar de bestelling was al verzonden naar de webwinkel. De winkel meende dat de koper gehouden was de zaak af te nemen en te betalen. De koper vond dat hij recht had op ontbinding.

De rechter was het met de koper eens. De koper die een zaak koopt via internet, is bevoegd ook vóór ontvangst van de zaak de koopovereenkomst te ontbinden.

Rechtbank Assen 15 maart 2011, ECLI:NL:RBASS:2011:BP8079