Kosten leaseauto voor werkgever?

24 januari 2018 

Een werkgever had aan een werknemer een leaseauto ter beschikking gesteld voor vier jaar en daarvoor een leasecontract gesloten met een leasemaatschappij. Indien de
werkgever het leasecontract voortijdig zou beëindigen, moest een afkoopsom worden betaald aan de leasemaatschappij. De werkgever had dus een gebruikersovereenkomst gesloten met de werknemer, met de afspraak dat als de werknemer zijn arbeidsovereenkomst voortijdig zou beëindigen, dan kon hij 1) de auto meenemen of 2) de afkoopsom
voldoen of 3) dan kon de werkgever de auto ter beschikking stellen aan een andere medewerker.

Toen de werknemer zijn arbeidsovereenkomst opzegde, resteerde er nog 44,5 maand van het leasecontract. De werknemer wenste de auto niet mee te nemen en leverde hem in. De werkgever heeft vervolgens, zonder overleg met de werknemer, de auto aan een nieuwe medewerker ter beschikking gesteld. De nieuwe medewerker betaalde echter een lagere maandelijkse bijdrage. Hierdoor werd de werkgever alsnog met kosten geconfronteerd, die hij wenste te verhalen op de vertrokken werknemer.

De rechter was het daar niet mee eens. Het verschil in de maandelijkse bijdragen valt volgens de rechter niet onder één van de drie opties die partijen waren overeengekomen. Bovendien heeft de werkgever niet vooraf met de vertrokken werknemer besproken of de auto aan een ander ter beschikking zou worden gesteld en wat de financiële gevolgen zouden zijn. De werknemer mocht er op vertrouwen dat als de auto aan een andere medewerker ter beschikking zou worden gesteld, zijn verplichting tot betalen, zou komen te vervallen.

Rechtbank Midden-Nederland 8 november 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:5818