Lagere functie ook lager salaris?

22 december 2017

Na een reorganisatie gaat een werknemer werken in een lagere functie, maar hij ging niet akkoord met het bijbehorende lagere salaris. De kantonrechter geeft hem gelijk en meent dat hij nog recht heeft op zijn oude salaris. Maar het hof ziet dat anders.


Het hof verwijst naar de cao en de daarin opgenomen afbouwregeling dat luidt:
"Indien een werknemer binnen een bedrijf een functie aanvaardt waaraan een lager loon is verbonden, kan het loon (..) worden aangepast, zodat de werknemer (..) het loon ontvangt dat behoort bij de nieuwe functie."

Volgens het hof is aparte instemming met het lagere salaris niet nodig. Zou dat wel het geval zijn, dan was er ook geen reden voor een afbouwregeling. De werknemer is de andere functie feitelijk gaan vervullen en heeft daarmee deze functie geaccepteerd. Hij kan dus geen aanspraak meer maken op het hogere salaris dat hij voorheen ontving.

Gerechtshof Amsterdam 25 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3054