Loslopen in aanlijngebied?

28 oktober 2019

Eigenaar loslopende hond in aanlijngebied aansprakelijk voor schade bij derden?

De eigenaar van o.a. een Mastin liet in de avonduren zijn honden uit. Ter plaatse gold een aanlijnplicht en de eigenaar had zijn honden dan ook aangelijnd. Op enig moment werd hij gepasseerd door een jogger met een loslopende Border Collie. De Mastin trok aan de lijn en de eigenaar kwam ten val met dubbele beenbreuken tot gevolg. De eigenaar van de Mastin stelde de eigenaar van de Border Collie aansprakelijk voor de schade.

De rechter oordeelde dat van iemand die een hond uitlaat verwacht mag worden dat hij steeds voldoende in staat is om zich staande te houden en de hond in bedwang te houden. Ook als de hond een plotselinge prikkel krijgt, waardoor hij aan de lijn trekt. Dit kan gebeuren door een geluid, een voorbij vliegende vogel, een langs rennende kat maar ook een langs rennende hond.

Dat er een losloopverbod gold maakte niet uit, omdat ook in die gebieden onverwachte prikkels kunnen ontstaan. De eigenaar van de Mastin had daarop bedacht moeten zijn. De eigenaar van de Mastin werd in het ongelijk gesteld. De jogger met de Border Collie was niet aansprakelijk voor de schade.

Rechtbank Gelderland 20 februari 2019, gepubliceerd op 26 september 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:4309