Nieuwe drempelwaarden voor Europese aanbestedingen vanaf 1 januari 2018

08 januari 2018 

De Europese Commissie heeft medio december 2017 de nieuwe drempelwaarden voor Europese aanbestedingen voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 bekendgemaakt. Overheidsopdrachten boven deze drempelwaarden, moeten Europees worden aanbesteed.

Er gelden verschillende drempelwaarden voor werken en leveringen/diensten onder de klassieke aanbestedingsrichtlijn, de concessierichtlijn en de defensierichtlijn. Daarnaast bestaat onderscheid tussen drempelwaarden bij opdrachten van de centrale overheid, decentrale overheden en speciale sectorbedrijven. Deze bedragen zijn exclusief btw. In grote lijnen geldt het volgende.

Werken en concessies
De nieuwe drempel voor opdrachten voor werken en concessies wordt verhoogd naar € 5.548.000 voor opdrachten in de klassieke sectoren, nutssectoren en defensie- en veiligheidssector.

Leveringen
De nieuwe drempel voor opdrachten voor leveringen van:
-         de centrale overheid bedraagt € 144.000,
-         decentrale overheden bedraagt € 221.000,
-         de nutssectoren bedraagt € 443.000 en
-         de defensie- en veiligheidssector bedraagt eveneens € 443.000,-.

Diensten
De nieuwe drempel voor diensten zijn gelijk aan de nieuwe drempelwaarden voor leveringen.