Nieuwe regels in arbeidsrecht

3 januari 2020

Welke wijzigingen gelden per 1 januari 2020?

Er is een extra mogelijkheid gekomen om iemand te ontslaan (artikel 7:669 lid 3 BW). Een werkgever kan een werknemer ontslaan als sprake is van twee of meer redenen die ieder op zich niet zwaarwegend genoeg zijn om iemand te ontslaan, maar bij elkaar opgeteld zijn die redenen dat wel. Als hiervan sprake is, kan de rechter de werknemer een extra vergoeding van maximaal 50% van de transitievergoeding toekennen.

Daarnaast heeft een werknemer vanaf de eerste werkdag (in plaats van na 2 jaar) recht op een transitievergoeding. De wijze van berekening van de transitievergoeding is veranderd. De hogere opbouw bij lange dienstverbanden is afgeschaft en over de hele duur van het dienstverband wordt 1/3 maandsalaris per dienstjaar berekend.

Ten aanzien van de opvolgende contracten (ketenregeling) is het mogelijk om 3 contracten in 3 jaar tijd aan te gaan. Daarna ontstaat er automatisch een contract voor onbepaalde tijd. De onderbreking in zo’n keten van tijdelijke contracten blijft 6 maanden, maar bij cao of arbeidsregeling mag hiervan worden afgeweken naar 3 maanden. Bij contracten voor onbepaalde tijd mocht voorheen een proeftijd van maximaal 2 maanden worden overeengekomen, thans is dat maximaal 5 maanden.

Tot slot, is de WW-premie voor werkgevers voordeliger geworden als zij werknemers een contract voor onbepaalde tijd aanbieden. En hebben werknemers in dienst bij een payrollbedrijf dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever.