Chips eten - reden voor ontslag?

8 juni 2017

Recent werd het meenemen van een pak Optimel reden geacht tot ontslag op staande voet (zie blog 3 maart 2017). Zou het eten van chips ook een dringende reden zijn voor ontslag op staande voet?

Een medewerkster van de Action had in strijd met de huisregels de inhoud van een opengebroken zakje chips opgegeten. Action heeft dat aangemerkt als dringende reden en heeft haar op staande voet ontslagen. Action legt de nadruk op het belang van een strikte naleving van de huisregels.

De rechter ziet dat anders. Bij de beoordeling of sprake is van een dringende reden moeten ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer worden betrokken. En die wegen in dit geval zwaarder. De medewerkster had een onbezoedeld blazoen en een lang en respectabel dienstverband. Action had kunnen volstaan met een minder verstrekkende maatregel, zoals een (ernstige) waarschuwing.

Het ontslag werd vernietigd, ondanks de gebleken schending door de medewerkster van een van haar verplichtingen uit haar arbeidsovereenkomst.

Rechtbank Limburg 11 april 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:3257