Onverkoopbare producten meenemen - reden voor ontslag?

3 maart 2017

Een (kantine)medewerkster van een supermarkt nam een bakje overgebleven zalmsalade mee en een pak Optimel dat over-de-datum was. Ze werd op staande voet ontslagen. Was dat redelijk voor zo’n (klein) vergrijp?

Voor ontslag op staande voet dient een dringende reden te zijn. Bij de beoordeling of sprake is van een dringende reden moeten ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer worden betrokken, zoals zijn/haar leeftijd en de gevolgen die het ontslag zou hebben. Maar ook indien deze gevolgen ingrijpend zijn, kan een afweging van deze omstandigheden tegen de aard en ernst van de dringende reden tot de conclusie leiden dat een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is.

De medewerkster werd betrapt bij een steekproefsgewijze controle. Dat was niet de eerste keer, ze had al eerder een waarschuwing gehad. Volgens de bedrijfsregels mogen medewerkers nooit producten mee naar huis nemen, ook niet als deze afgeschreven of over de datum zijn. De supermarkt houdt strikt de hand aan deze regels om discussies te voorkomen.

De rechter gaat daar in mee. De supermarkt heeft te maken met een sterk verhoogd diefstalrisico en dient met strikte procedureregels te werken. Het voorkomen van iedere vorm van diefstal, weegt zwaarder dan de persoonlijke omstandigheden van de medewerkster. Het ontslag op staande voet was rechtsgeldig. Dat betekent dat de medewerkster ook geen recht heeft op een vergoeding.

Rechtbank Amsterdam 7 februari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:905