Ontslag voor aanvang arbeidsovereenkomst

14 augustus 2018

Je dacht een nieuwe baan te hebben, maar voordat je begonnen bent zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst al op. Mag dat?

Een werkneemster had op 29 september 2017 met een werkgever een arbeidsovereenkomst gesloten voor een jaar, met een proeftijd van twee maanden, ingaande op 23 oktober 2017. Op 11 oktober 2017, dus nog voor de ingangsdatum, heeft de werkgever de werkneemster thuis bezocht en tijdens een gesprek met haar de arbeidsovereenkomst opgezegd. Hij had daartoe besloten nadat verschillende mensen uit de branche hem hadden verteld over negatieve ervaringen met de werkneemster.

De werkneemster meent dat werkgever in strijd met goed werkgeverschap heeft gehandeld door de arbeidsovereenkomst voortijdig op te zeggen op basis van roddels en geruchten van voor haar onbekende derden. Zij heeft zich niet kunnen verweren, want werkgever heeft weinig uitleg gegeven en weigerde de namen van die derden te noemen. Zij heeft daardoor geen kans gekregen het tegendeel te bewijzen. Zij was emotioneel diep geraakt, haar zelfvertrouwen en haar reputatie waren aangetast door de handelwijze van de werkgever. Bovendien had zij haar opdrachten als zelfstandige al afgebouwd in verband met haar nieuwe baan. Zij vordert vergoeding van een jaarinkomen.

De rechter ging daar niet in mee. Het staat een werkgever vrij de arbeidsovereenkomst,zonder enige reden, op te zeggen zolang de proeftijd nog niet is verstreken. Dat geldt ook bij een opzegging vóór het ingaan van de proeftijd. De werkneemster had een bepaald risico aanvaard door een arbeidsovereenkomst met een proeftijd van twee maanden aan te gaan.

Rechtbank Midden-Nederland 25 juli 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3240