Opvang in hotel

12 december 2019

Moet de gemeente de hotelkosten betalen?

Een Nederlands-Somalisch gezin (met 4 kinderen) voelde zich niet meer veilig in Engeland en reisde naar Nederland. Zij vonden zelf tijdelijk onderdak in Almere, maar na 3 weken stopte dat. Vervolgens moest de gemeente opvang verlenen totdat op een verzoek voor opvang op grond van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) was beslist. Sindsdien betaalde de gemeente de hotelkosten voor het gezin. Toen het verzoek om opvang werd afgewezen, stapte het gezin naar de rechter. Zij wilden dat de gemeente de kosten van het hotel zou blijven betalen.

De rechter ging daar niet in mee en overwoog het volgende. Toen het gezin in Engeland woonde, waren zij zelfredzaam. Ze hadden huisvesting en beide ouders hadden een baan. Zij hebben destijds geen gebruik gemaakt van hulpinstanties. De eerste weken in Nederland heeft het gezin zelf onderdak kunnen regelen en inmiddels hebben zij ook recht op een bijstandsuitkering. Met die uitkering kunnen zij voorzien in de noodzakelijke kosten van bestaan. Zij kunnen dus ook in Nederland zelfredzaam zijn. 

Dat het gezin nog geen woonruimte heeft kunnen vinden komt door de schaarste op de woningmarkt, in het bijzonder voor woningen die geschikt zijn voor 6 personen. Maar dat probleem heeft het gezin ‘over zichzelf afgeroepen door ondoordacht en niet goed voorbereid naar Nederland te vertrekken (hetgeen zij toegaven). De WMO is niet bedoeld om hiervoor een oplossing te bieden’, aldus de rechter.

Het is voorts niet vast komen te staan dat het gezin in Engeland daadwerkelijk gevaar liep. In de opvang is beperkt plek en die beperkte plaatsen moeten beschikbaar blijven voor mensen die niet zelfredzaam zijn.
De gemeente hoeft het gezin niet langer onderdak te bieden. Dus ook niet de hotelkosten te betalen.

 

Rechtbank Midden-Nederland 11 december 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:5881