Opzegging lidmaatschap per email

28 september 2011

Onder schriftelijke opzegging kan ook opzegging per e-mail worden verstaan.

Een sportieve dame had een lidmaatschap voor 12 maanden bij een sportschool afgesloten. Op het inschrijfformulier was vermeld dat opzegging schriftelijk met inachtneming van twee maanden diende plaats te vinden.

Nadat de abonnementsperiode verstreken was, had de dame het lidmaatschap per email opgezegd. De sportschool accepteerde dat niet en bracht het nieuwe abonnementsgeld in rekening. De sportschool meende dat opzegging niet schriftelijk was geschied. Bovendien zou opzegging volgens de algemene voorwaarden slechts mogelijk zijn door het invullen van een daartoe bestemd formulier.

De rechtbank was het daar niet mee eens. De opzegging per email werd, gelet op de tegenwoordige stand van communicatie, gelijk gesteld met een schriftelijke opzegging. Ook het gebruik van een formulier achtte de rechtbank niet nodig. De algemene voorwaarden waren namelijk niet van toepassing omdat het inschrijfformulier er niet expliciet naar verwees en de voorwaarden niet uitdrukkelijk waren aanvaard.

Maar de dame had nagelaten de opzegtermijn van twee maanden in acht te nemen. Dat kwam haar duur te staan. Het abonnementsgeld voor die maanden werd toegewezen.

Kantonrechter Leeuwarden 14 september 2011, ECLI:NL:RBLEE:2011:BT2352