Oud directeur hoeft geen schadevergoeding te betalen

17 november 2017

Bij een woningcorporatie bleken onregelmatigheden plaats te vinden. De directeur werd verantwoordelijk geacht. Er ontstond discussie die uitmondde in een beëindigingsovereenkomst waarin werd afgesproken dat de arbeidsovereenkomst met de directeur met wederzijds goedvinden werd beëindigd. In de beëindigingovereenkomst was ook een bepaling opgenomen over ‘finale kwijting’. Dat wil zeggen dat partijen niets meer van elkaar te vorderen hebben op grond van de arbeidsovereenkomst, de wijze van beëindiging daarvan en de daarmee gepaard gaande financiële afwikkeling.

Maar de woningcorporatie achtte de oud-directeur aansprakelijk voor de geleden schade als gevolg van zijn onjuiste en onrechtmatige handelen als directeur en wilde de schade op hem verhalen. De rechtbank oordeelde dat dat niet mogelijk was omdat partijen finale kwijting hadden afgesproken. Partijen hadden niets meer van elkaar te vorderen, dus kon er ook geen schade worden verhaald. Het hof was het met deze redenering eens en wees de vordering van de woningcorporatie ook af.

Gerechtshof Den Bosch 7 november 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4751