Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder

30 december 2009

Wanneer een onderneming een openstaande schuld niet betaalt, kan een bestuurder daar persoonlijk aansprakelijk voor zijn. Dit is het geval wanneer de bestuurder een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt, in het kader van een behoorlijke bedrijfsuitoefening.

Hierbij kan men denken aan het geval dat een bestuurder bij het aangaan van een verplichting wist of redelijkerwijs kon weten dat de onderneming hier niet aan zou kunnen voldoen.Ook kan een persoonlijke aansprakelijkheid ontstaan wanneer het handelen of nalaten van een bestuurder zodanig onzorgvuldig is dat hem hiervan een ernstig verwijt kan worden gemaakt.Het willekeurig betalen van crediteuren levert geen onrechtmatig handelen ten opzichte van andere crediteuren op. Maar als een bedrijf specifieke, tot haar eigen kring behorende crediteuren bevoordeelt kan dit wel als onrechtmatig handelen worden gekwalificeerd.

Indien een bedrijf, bijvoorbeeld wegens dreigend verlies van de vergunning, wordt voortgezet in een ander bedrijf dan wordt dit op zich niet als een reden voor verwijt gezien, ook niet als de activiteiten direct in de nieuwe onderneming zijn onder gebracht. Hetzelfde geldt indien het gebrek aan kredietwaardigheid nog niet daadwerkelijk is geconstateerd. Dat neemt niet weg dat bij een dergelijke voortzetting van het bedrijf de bestuurder een ernstig verwijt treft indien hij hierbij de achterblijvende onderneming ‘leeghaalt’, dat wil zeggen ontdoet van activa,  zonder daarvoor een redelijke vergoeding te geven aan de schuldeiser. Onder ‘leeghalen’ van een bedrijf kan worden verstaan het niet geven van een vergoeding van goodwill (bijvoorbeeld vanwege het meenemen van negen van de tien klanten). Maar ook het overnemen van kantoorinventaris en een GPS-systeem zonder daarvoor een vergoeding te betalen wordt als ‘leeghalen’ van het bedrijf gekwalificeerd.

Gerechtshof ’s Hertogenbosch 22 december 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BK7951