Politie beoordeelt eigen besluit

8 juli 2011

Een hoofdagent van politie had een rijverbod van zeven uur opgelegd aan een automobilist die te diep in het glaasje had gekeken en bij een blaastest tegen de lamp was gelopen. De automobilist was het niet eens met die rijontzegging. Hij diende een bezwaarschrift in. Dat bezwaar werd afgehandeld door diezelfde agent. De agent achtte het bezwaar ongegrond.

Dat ging de automobilist te ver. Naar zijn mening kon het niet zo zijn dat de oorspronkelijke beslissing en de beslissing op zijn bezwaarschrift door een en dezelfde persoon werden genomen. De automobilist meende dat de agent niet onafhankelijk, niet onpartijdig en dus niet zorgvuldig kon hebben gehandeld. Maar de rechter was het niet met hem eens. En ook in hoger beroep bij de Raad van State kreeg de automobilist geen gelijk.

De agent dient te worden aangemerkt als bestuursorgaan en de wet (artikel 6:4 Algemene Wet Bestuursrecht) zegt dat het indienen van een bezwaarschrift geschiedt bij het orgaan dat het besluit heeft genomen. “Bij het maken van bezwaar gaat het dus om een heroverweging van een besluit door een orgaan dat dat besluit heeft genomen. Dit geldt evenzeer indien dat bestuursorgaan een natuurlijke persoon is.” De hoogste bestuursrechter oordeelde het beroep ongegrond.