Procederen zonder advocaat

30 juni 2011

Dat kan bij de kantonrechter. Ieder bedrijf of particulier persoon kan zelf zijn of haar zaak in de rechtszaal bepleiten. Ook een gemachtigde kan dat doen namens de onderneming of de particulier. Maar de kantonrechter behandelt niet alle zaken. De kantonrechter behandelt arbeidszaken, huurzaken, huurkoop en pachtzaken, ongeacht de hoogte van de vordering, en alle zaken met een geldelijk belang tot € 5.000,-. Dit laatste wordt de competentiegrens genoemd.

Nu is recent een wetsvoorstel aangenomen waarbij de competentiegrens wordt verhoogd. De kantonrechter zal bevoegd worden in alle zaken met een geldelijk belang tot € 25.000,-. Ook zaken betreffende consumentenkoop en consumentenkrediet tot € 40.000,–, zal tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoren. Verwacht wordt dat het wetsvoorstel op 1 juli 2011 in werking zal treden.

Deze wetswijziging zal voor velen de stap naar de rechter gemakkelijker maken. Immers, men hoeft in beginsel slechts griffierecht te betalen en geen kosten voor juridische bijstand. Maar of dat daarmee ook voordeel wordt behaald, valt niet te zeggen. Een bedrijf of particulier persoon die gaat procederen zonder juridische bijstand, loopt risico omdat bepaalde juridische kennis ontbreekt en juridische kansen onbenut blijven. Indien dat het geval is, kan de aanvankelijk beoogde besparing leiden tot extra schade