Rechtsverhoudingen vastleggen

1 maart 2010

Indien een directeur tevens enig aandeelhouder is van zijn BV, is sprake van een eenpersoonsvennootschap. Bij een dergelijke vennootschap kunnen tussen de directeur enig aandeelhouder en zijn BV verschillende rechtsverhoudingen bestaan. Er kan sprake zijn van een managementovereenkomst, pensioenafspraken en een garantie- of leningsovereenkomst, maar ook van kwijtschelding van een schuld van de enig aandeelhouder aan de BV. Al deze rechtsverhoudingen kunnen leiden tot handelingen die de directeur aandeelhouder kunnen bevoordelen ten nadele van eventuele schuldeisers van de BV.

Om dat te voorkomen bepaalt de wet dat indien sprake is van zo’n eenpersoonsvennootschap, de rechtsverhoudingen tussen de enig aandeelhouder en de BV schriftelijk moeten zijn vastgelegd. Als dat niet is gebeurd, dan zou bijvoorbeeld bij een later faillissement van de BV de curator de directeur enig aandeelhouder aansprakelijk kunnen houden voor schulden van de BV.

Die schriftelijke vastlegging kan overigens ook nog achteraf plaatsvinden, maar wel voordat de BV in de problemen komt uiteraard.