Zelfde type, maar ander merk

14 maart 2010

Als een verkoper zich blijkens het briefhoofd op zijn briefpapier, duidelijk manifesteert als dealer van een bekend merk en bovendien product foto’s van een bepaald type van dat merk aan de offerte toevoegt, dan mag de potentiële koper verwachten dat ook werkelijk dat type van dat merk wordt aangeboden. De koper hoeft er niet op bedacht te zijn dat wellicht een zelfde type maar van een ander merk wordt geoffreerd.

Ook als de koper inmiddels al heeft betaald en pas daarna ontdekt dat de gegevens en de factuur niet overeenkomen, kan de koper verhaal halen. De levering van een trailer van een zelfde type maar een ander merk zonder dat dat is overeengekomen, is niet toelaatbaar. 

Gerechtshof Leeuwarden 9 maart 2010, ECLI:NL:GHLEE:2010:BL7182