Regelmatig ziek - reden voor ontslag?

19 april 2017

Een arbeidsovereenkomst kan alleen worden ontbonden als daar een redelijke grond voor is en herplaatsing binnen een redelijke termijn niet mogelijk is. De vraag is nu wat een redelijke grond is.

Een werknemer, al lang in dienst, had de laatste tijd bij regelmaat niet kunnen werken als gevolg van ziekte. Er was sprake van frequent en telkens langdurig ziekteverzuim. Het werd de werkgever te gek. De werkgever stelde dat het inschakelen / inhuren van zzp-ers of uitzendkrachten tijd (inwerken in systemen en klantenkennis) en kosten met zich mee bracht. En dat dit en ook het overnemen van werkzaamheden, tot een verhoogde werkdruk voor de andere werknemers leidde. Bovendien liep de werkgever omzet mis omdat de werknemer zijn declarabele uren niet draaide. Kortom, alles bij elkaar leek dat een redelijke grond voor ontbinding.

De rechter nam echter als uitgangspunt dat ziekteverzuim van de werknemer voor rekening en risico van de werkgever dient te komen. Pas als dat ziekteverzuim zodanige ingrijpende organisatorische en financiële gevolgen heeft voor de werkgever, dat het onaanvaardbaar wordt (het heeft bijvoorbeeld invloed op het klantenbestand of leidt tot klachten van klanten), dan kan sprake zijn van een redelijke grond om de overeenkomst te beëindigen. Daarvan was hier niet gebleken.

Rechtbank Limburg 30 maart 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:2900