Reparatieplicht is tevens bewaarplicht

1 november 2010

Een garage die een auto ter reparatie onder zich heeft, dient de auto na reparatie terug te geven in dezelfde staat als waarin de auto is afgegeven. De garage heeft dus een zogenaamde bewaarplicht. Dat betekent dat de garage, zonder toestemming van de eigenaar, de auto niet voor langere tijd en gedurende de nacht op een andere plaats dan in of bij het garagebedrijf, op de openbare weg mag plaatsen.

Doet de garage dat wel en ontstaat er vervolgens schade aan de auto door onbekende oorzaak, dan is de garage in beginsel aansprakelijk voor de schade. Het handelen van de garagehouder valt dan niet onder het normale bereik van de reparatieovereenkomst. Een beroep op overmacht heeft dan ook geen zin.

Rechtbank Den Bosch 27 oktober 2010, ECLI:NL:RBSHE:2010:BO4088