Schadevergoeding ondanks verjaring

12 mei 2017

Grond kwijt geraakt door verjaring? U kunt wellicht schadevergoeding vorderen van de verkrijger van uw grond, u kunt zelfs uw grond terugvorderen. Dit alles indien de verkrijger niet te goeder trouw is.

Als iemand andermans grond in bezit heeft (genomen) dan wordt deze na 20 jaar eigenaar van de grond. Dat heet ‘bevrijdende verjaring’. Maar de Hoge Raad meent dat een persoon die grond in bezit neemt en houdt, wetend dat een ander daarvan eigenaar is, tegenover die eigenaar onrechtmatig handelt. Dat betekent dat de voormalig eigenaar de schade kan vorderen die hij als gevolg van dat onrechtmatig handelen lijdt.

Het eigendomsverlies voor de voormalig eigenaar is een schadepost die het rechtstreeks gevolg is van het onrechtmatig handelen van de nieuwe eigenaar. Schadevergoeding kan dan plaats vinden in geld, maar ook in natura namelijk door teruggave van de gestolen grond.  

De Hoge Raad overweegt nog dat ook op de eis tot schadevergoeding verjaringstermijnen van toepassing zijn, een korte en een lange verjaringstermijn. De korte is 5 jaar en vangt aan op het moment dat de voormalig eigenaar bekend is geworden met het verlies van zijn eigendom. De lange termijn bedraagt 20 jaar die aanvangt op het moment van ‘de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt’. Dit is volgens de Hoge Raad het moment van eigendomsverlies na 20 jaar bezit. Dit betekent dus dat 40 jaar nadat de gebruiker de grond in bezit heeft genomen de eis tot schadevergoeding van de voormalig eigenaar verjaart.

Hoge Raad 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309