Schenking

24 december 2011

Ouders die aan hun kinderen willen schenken om gebruik te maken van de vrijstelling of van het lagere tarief, maar hun kinderen niet direct over het geschonken bedrag willen laten beschikken, kunnen dat doen door middel van een schenking op papier. De ouder verklaart dan in een akte dat hij/zij aan zijn/haar kinderen een bepaald bedrag schuldig is, waardoor de ouder een schuld krijgt aan de kinderen.

Recent heeft de Hoge Raad echter geoordeeld dat een schenking op papier niet zomaar in een akte, maar in een notariële akte moet worden vastgelegd. Zonder notariële akte vervalt de schenking bij het overlijden van de ouder, waardoor hierover door de kinderen alsnog erfbelasting verschuldigd is.

Schenken op papier kan dus, maar een notariële akte is vereist. Tevens dient de ouder jaarlijks tenminste 6% rente te betalen over deze schuld aan de kinderen.

Hoge Raad 9 december 2011, nr. 11/01265