Schuldeiser zelf in gebreke

2 februari 2011

Indien een leverancier goederen levert, waarvan naderhand wordt geconstateerd dat deze gebreken hebben, dan kan discussie ontstaan voor wiens rekening bepaalde gebreken komen. Sommige gebreken zijn te verhalen op de leverancier en sommige niet.

In ieder geval dient de ontvanger van de goederen ofwel de klant, de leverancier in de gelegenheid te stellen, de gebreken te bekijken en te bespreken welke gebreken voor wiens risico komen. Indien de klant het aanbod van de leverancier om de goederen te komen bekijken afwijst, is de klant zelf in gebreke. In dat geval kan de klant (als schuldeiser) niet meer van de leverancier (als schuldenaar) herstel van de gebreken of schadevergoeding eisen.

Als een leverancier zich bereidwillig opstelt en heeft opgesteld om gebreken te herstellen, dan heeft hij er recht op en belang bij dat hem (na enige tijd) duidelijkheid wordt verschaft over het blijven voortbestaan van de verplichting tot verrichten van herstelwerkzaamheden. Indien dan de schuldeiser zelf in gebreke is, kan de rechter op vordering van de schuldenaar bepalen dat deze van zijn verplichtingen bevrijd zal zijn.

Rechtbank Utrecht 26 januari 2011, ECLI:NL:RBUTR:2011:BP2161