Stukken tijdig ingediend?

18 april 2019

Als een (officieel) stuk niet tijdig is ingediend, kan dat tot grote problemen leiden. Te laat is te laat en je beurt kan voorbij zijn.Maar wanneer is een poststuk tijdig ingediend? 

In Nederland is PostNL de dienstverlener van de zo gezegde consumentenpost. PostNL is onder meer verplicht om op minimaal 5 dagen in de week de rode brievenbussen te legen en de post te bezorgen op alle adressen in Nederland. En .. Post NL is verplicht om 95 procent van die poststukken de volgende dag te bezorgen. En die plicht maakt dat voor poststukken verstuurd via PostNL de verzendtheorie geldt terwijl bij verzending via een ander postvervoerbedrijf de ontvangsttheorie geldt.

Bij de verzendtheorie geldt het moment van verzending als moment van indiening (dus het moment van deponeren in de rode brievenbus of afgeven op een postservicepunt). Bij de ontvangsttheorie geldt het moment van ontvangst op het adres.

Maar recent heeft het Europese Hof van Justitie zich uitgelaten over dit onderscheid.

Het hof meent dat er sprake is van onverenigbaarheid met de Europese Postrichtlijn. Er dient een vrije postmarkt te zijn in alle lidstaten van de Europese Unie. Artikel 7 van de Postrichtlijn bepaalt dat de lidstaten aan geen enkel postvervoerbedrijf bijzondere rechten mogen verlenen. Dat zou namelijk afbreuk kunnen doen aan de vrije mededinging in de postbranche. De vraag is dus of er sprake is van een bijzonder recht bij het toekennen van de verzendtheorie aan een bepaalde postvervoerbedrijf.

Het HvJ heeft geoordeeld dat dat het geval is. Dus het toekennen van een voorrecht aan een postvervoerbedrijf dat enkel voor de post via dat bedrijf de verzendtheorie geldt, is verboden op grond van artikel 7 Postrichtlijn.

Dat betekent een tegenvaller voor ons systeem in Nederland,waarbij aan PostNL een voorrecht wordt toegekend bij de indiening van officiële stukken, zoals processtukken.

Europese Hof van Justitie 27 maart 2019, ECLI:EU:C:2019:260