Telefonische colportage

25 augustus 2011

Telemarketeers staan er om bekend potentiële klanten op de meest ongelegen tijdstippen te benaderen om hun aanbiedingen vliegensvlug aan de man te brengen. Niet zelden bestaat er achteraf onduidelijkheid over de vraag of er wel een overeenkomst is gesloten, en zo ja wat deze inhoudt. Een geluidsopname van het telefoongesprek kan verhelderend zijn.

Een onderneming werd telefonisch benaderd door een bedrijf dat tegen betaling specifieke gegevens op een website plaatst. De gegevens van de onderneming werden telefonisch besproken en later online gezet. Vervolgens werd een factuur gestuurd. De onderneming weigerde te betalen. De onderneming meende dat er geen overeenkomst was gesloten.

Uit het transcript van de opname bleek dat bij aanvang van het gesprek was medegedeeld dat er een geluidsopname werd gemaakt “van uw opdracht”. Het was niet duidelijk of het om een eerdere of een nieuwe opdracht ging. De rechtbank ging ervan uit dat het gesprek ongevraagd en ten behoeve van het sluiten van een nieuwe overeenkomst plaatsvond.

Maar er werd niet expliciet medegedeeld dat sprake was van een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. En voor zover er kan worden gesproken van een aanbod, was deze onvoldoende duidelijk, aldus de rechtbank. De exacte inhoud (zoals de tijdsperiode en de prijs) werd eenmalig en bijna terloops genoemd. Voorts werd niet nadrukkelijk om aanvaarding gevraagd ten aanzien van dit specifieke aanbod. De vordering werd afgewezen. 

Rechtbank Utrecht 3 augustus 2011, ECLI:NL:RBUTR:2011:BR4201