Tweede proeftijdbeding

5 november 2019

Een opvolgende arbeidsovereenkomst: is opnieuw een proeftijd mogelijk?

Een werknemer is op 1 mei 2019 in dienst getreden voor 12 maanden met een proeftijd van een maand. Binnen de proeftijd beëindigt de werkgever de arbeidsovereenkomst per 1 juni 2019. Maar met ingang van diezelfde datum gaat hij met de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst aan voor 12 maanden, met weer een proeftijd van een maand. De werknemer vervult dezelfde functie en ontvangt hetzelfde salaris.

De werkgever beëindigt ook deze arbeidsovereenkomst binnen de (tweede) proeftijd. De werknemer is het niet eens met de gang van zaken en stapt naar de rechter. De rechter oordeelt dat het proeftijdbeding in de tweede arbeidsovereenkomst nietig is. De opzegging is dan ook niet rechtsgeldig omdat de opzegtermijn niet in acht is genomen. 

Waarom is het proeftijdbeding nietig? Op grond van de wet kan in de opvolgende arbeidsovereenkomst een proeftijdbeding alleen worden opgenomen als die overeenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer eist dan de vorige arbeidsovereenkomst. Dat was in casu niet het geval. Werknemer bleef dezelfde functie uitoefenen, tegen hetzelfde salaris.


Rechtbank Noord-Holland 23 oktober 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:8910