Uitzendkracht zelfde loon als vaste kracht

18 april 2018

Het lijkt logisch, maar dat is het in de praktijk niet (altijd).

Een tiental uitzendkrachten hebben in de periode van 2011 tot medio 2015 als vrachthalmedewerker gewerkt op Schiphol. Zij werkten daar in dienst van een uitzendbureau voor het minimumloon. De vrachthalmedewerkers die rechtstreeks in dienst zijn van Schiphol werden betaald volgens het beloningssysteem van Schiphol. Dat leverde een hoger loon op dan het minimumloon dat aan de uitzendkrachten werd betaald.

De uitzendkrachten pikten dat niet en stapten naar de rechter. Zij wilden (conform wet en regelgeving) in geval van vergelijkbare arbeid een zelfde beloning voor uitzendkrachten als voor vaste medewerkers. In dat geval zouden zij recht hebben op dezelfde beloning als de vrachthalmedewerkers die rechtstreeks in dienst waren van Schiphol. De vordering kwam er dus op neer dat zij het verschil tussen dat hogere loon en het minimumloon uitbetaald wilden krijgen.

De kantonrechter gaf de uitzendkrachten gelijk. Uitzendkrachten hebben (op grond wet en regelgeving) recht op een beloning gelijk aan het loon en de vergoedingen die worden toegekend aan werknemers, die werkzaam zijn in gelijkwaardige functies in dienst van de inlener. De kantonrechter oordeelde voorts dat het voor het recht op een gelijk loon niet uitmaakt dat de uitzendkrachten zijn doorgeleend.

Voor het recht op een gelijk loon moet volgens de kantonrechter worden gekeken naar de onderneming waar de uiteindelijke terbeschikkingstelling plaatsvindt, los van de doorlening. Dat is de onderneming waar de uitzendkrachten feitelijk en daadwerkelijk hebben gewerkt. In dit geval was dat Schiphol.

Rechtbank Noord-Holland 28 maart 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:2491