Vakantieopbouw tijdens ziekte

21 oktober 2009

De bestaande regeling van vakantieopbouw tijdens ziekte, wankelt. De wet (artikel 7:635 lid 4 BW) bepaalt dat er uitsluitend recht op vakantie wordt opgebouwd tijdens de laatste 6  maanden van ziekte. De rechtbank Utrecht heeft nu bepaald dat dit niet redelijk is.

Het recht op vakantie dient gedurende de hele ziekte periode te kunnen worden opgebouwd. De rechtbank verwijst naar de Europese richtlijn ter zake en houdt vast aan de uitleg van het Europese Hof van Justitie.

Een nationale wettelijke regeling mag weliswaar voorwaarden stellen voor de uitoefening van het recht op jaarlijkse vakantie, zelfs indien dit ertoe leidt dat dit recht aan het einde van een referentieperiode verloren gaat, mits de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft gehad om van het door de richtlijn verleende recht gebruik te maken.

Er mogen dus voorwaarden gesteld worden aan de opbouw van vakantiedagen, maar de werknemer moet wel de mogelijkheid hebben om vakantie op te bouwen (met behoud van salaris) gedurende zijn gehele ziekteperiode. 

Rechtbank Utrecht 14 oktober 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BK0017