Verstoort rechtszaak arbeidsverhouding?

30 april 2010

Indien werkgever en werknemer een verstoorde arbeidsverhouding hebben, kan dat een grond zijn voor een ontslagvergunning. In  dat geval is er sprake van een gewichtige reden. De vraag is alleen wanneer de arbeidsverhouding genoeg verstoord is om een gewichtige reden te zijn.

Een werknemer en een werkgever hadden een geschil over de betaling van achterstallig salaris, vakantiegeld en ziekengeld. Toen de werkgever niet bereid was gebleken over te gaan tot correcte betaling is de werknemer een procedure gestart bij de rechter. De werkgever heeft daarop een ontbindingsverzoek ingediend, dus een verzoek om de werknemer te mogen ontslaan. Als grond voerde de werkgever aan dat de werknemer haar gelijk probeert te halen bij de rechter en dat dit soort werknemers gemist kunnen worden als kiespijn.

De rechter was van oordeel dat een dergelijke reden wel de laatste reden is die een ontbindingsverzoek zou kunnen dragen. Hij oordeelt dat het feit dat een werknemer zijn gelijk haalt via de rechter geen gewichtige reden is voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. 

Rechtbank Maastricht 8 april 2010, ECLI:NL:RBMAA:2010:BM2394