Einde arbeidsovereenkomst: volledige uitbetaling vakantie-uren

4 december 2017

Indien een arbeidsovereenkomst eindigt, dienen de niet-genoten vakantie-uren worden vergoed naar 100% van het loon, ook al is de werknemer ziek en ontving hij (conform CAO) slechts 70% van dat loon. Zelfs een WAO-uitkering mag bij het einde van een arbeidsovereenkomst niet op de vergoeding van vakantie-uren in mindering worden gebracht. 

Een werknemer met een gedeeltelijke WAO-uitkering, ontving van het UWV vanaf het tweede ziektejaar nog maar 70 procent van zijn loon (conform CAO). De WAO-uitkering werd daarop in mindering gebracht. Geheel conform de wet. In het tweede ziektejaar ging de werkgever failliet, waardoor de werknemer zijn baan verloor. UWV nam de betalingsverplichtingen over, maar keerde slechts 70 procent van het salaris uit voor niet-opgenomen vakantie-uren. Daarnaast werd de WAO-uitkering ook op deze uren in mindering gebracht. De werknemer was het daar niet mee eens en ging in bezwaar en beroep. En hij kreeg gelijk.

De werkgever is bij het einde van de arbeidsovereenkomst op grond van Europese regels gehouden om 100% van het loon te betalen over de niet opgenomen vakantie-uren, ook al is de werknemer ziek.

De werknemer moet tijdens zijn jaarlijkse vakantie in een situatie worden geplaatst die qua beloning vergelijkbaar is met de situatie tijdens gewerkte periodes. Dit geldt ook voor een werknemer die, om redenen losstaand van zijn wil (zoals ziekte) niet in staat is geweest om voor het einde van de arbeidsovereenkomst gebruik te maken van zijn recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon. Het UWV was daartoe ook na een faillissement verplicht. Zelfs de WAO-uitkering mocht niet worden gekort op de door het UWV te vergoeden vakantie-uren.


Centrale Raad van Beroep 22 november 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:4017