Wie betaalt de verhuurderheffing bij mede-eigendom?

3 juli 2018

Verhuurderheffing wordt geheven van personen die meer dan tien huurwoningen verhuren. In situaties waarin meerdere personen gezamenlijk eigenaar zijn van een huurwoning, wordt de verhuurderheffing voor die huurwoning toegerekend aan degene die voor die woning de WOZ beschikking ontvangt.

Een eigenaar die samen met twee anderen, eigenaar was van een aantal huurwoningen had een WOZ beschikking ontvangen. Hij werd dus voor de volledige waarde van die
huurwoningen aangeslagen voor de verhuurderheffing. De andere mede-eigenaren werden niet belast. De (letterlijk en figuurlijk) aangeslagen eigenaar was het daar niet mee eens, en stapte naar de rechter. Hij vorderde teruggave van de door hem (teveel) betaalde verhuurder heffing.

De Hoge Raad was het uiteindelijk met hem eens. De wet biedt geen mogelijkheid om de verschuldigde verhuurderheffing (bij mede-eigendom) door alle mede-eigenaren te laten dragen. De opzet van de verhuurderheffing leidt dus tot een verschil in behandeling tussen mede-eigenaren die een WOZ-beschikking hebben ontvangen ende mede-eigenaren die dat niet hebben. Ook al is dat misschien een praktische wijze van uitvoeren, de uitkomst van de verhuurderheffing is willekeurig. Dat is in strijd met het discriminatieverbod.

De Hoge Raad beslist daarom dat de aangeslagen eigenaar recht had op teruggave van de betaalde verhuurderheffing.

Hoge Raad 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:846 en ECLI:NL:HR:2018:847