Woonboot is roerend

29 maart 2011

Dat een woonboot een roerende zaak is, lijkt logisch. Het is in ieder geval niet onroerend. Maar wat nu als een woonboot wordt gehuurd? De wettelijke bepalingen betreffende woonruimte zijn namelijk alleen van toepassing op een gehuurde onroerende zaak (artikel 7:233 BW).

De Hoge Raad oordeelde in een belastingzaak dat een woonboot in het algemeen een roerende zaak is. Het gerechtshof ’s-Gravenhage sloot daar recent op aan en oordeelde dat de woonboot niet voldoet aan de criteria van woonruimte zodat de huurwetgeving daarop niet van toepassing is. Dat leidt ertoe dat onder andere de huurbeschermingsbepalingen en huurprijswetgeving niet van toepassing zijn op de huur van een woonboot.