Zaakwaarneming

25 september 2010

Een eigenaar van een hond heeft een risicoaansprakelijkheid. Hij of zij kan aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door het dier maar ook voor kosten die gemaakt worden door derden ten behoeve van het dier. 

Een dierenambulance had een gewond dier opgehaald en naar een dierenarts gebracht, die het dier moest laten inslapen. De dierenambulance vorderde ambulance en dierenartskosten van de eigenaar van het dier uit hoofde van zaakwaarneming en risicoaansprakelijkheid. De eigenaar meende niet gehouden te zijn tot betaling omdat hij zelf geen opdracht zou hebben gegeven.

De rechter wees het verweer van de eigenaar van de hand en wees de vordering uit hoofde van zaakwaarneming toe. De dierenambulance had op redelijke gronden het belang van de eigenaar behartigd. En voor een vordering uit hoofde van zaakwaarneming is niet vereist dat de eigenaar zelf buiten staat was om op te treden. Zaakwaarneming kan plaats vinden zonder dat op dat moment duidelijk is wie de belanghebbende is.

Rechtbank Haarlem 15 september 2010, ECLI:NL:RBHAA:2010:BN7752