Zaken doen met buitenland

19 augustus 2009

Dat kan lucratief zijn. Maar wat nu als er een geschil ontstaat? Een Nederlandse onderneming had gedurende een aantal jaren zaken gedaan met een buitenlandse onderneming. De Nederlandse onderneming had van meet af aan algemene voorwaarden gehanteerd. En in die algemene voorwaarden was vastgesteld dat een eventueel geschil tussen partijen, aan de Nederlandse rechter zou worden voorgelegd.

Toen partijen echter een geschil kregen en de Nederlandse onderneming naar de Nederlandse rechter stapte, bleek de buitenlandse handelspartner het daar niet mee eens. De buitenlander meende nooit te hebben ingestemd met de algemene voorwaarden van de Nederlander. En inderdaad bleek de buitenlander nimmer schriftelijk te hebben ingestemd met de voorwaarden.

In zo’n geval moet de rechter kijken naar de internationale wetgeving. Dat zou er dan toe kunnen leiden dat de Nederlander zijn geschil moet voorleggen aan een buitenlandse rechter. Daartoe zal hij dan een buitenlandse advocaat nodig hebben. Enfin, een hoop rompslomp en vooral extra kosten.

Maar in dit geval bleek toch weer dat niet altijd schriftelijk behoeft te worden ingestemd met algemene voorwaarden. Er was namelijk sprake van een lopende handelsbetrekking. En de Nederlandse ondernemer had gedurende die handelsbetrekking steeds orderbevestigingen en facturen gestuurd waarop wordt verwezen naar zijn algemene voorwaarden. De buitenlander had daar nooit bezwaar tegen gemaakt.

Bovendien had de Nederlander de voorwaarden aan de buitenlander verstrekt, hetgeen door de buitenlander niet was ontkend. Dus, meende de rechter, dat de buitenlander op de hoogte had kunnen zijn van die voorwaarden en door geen bezwaar te maken, hij de voorwaarden stilzwijgend had aanvaard. Daardoor kon de Nederlandse ondernemer zich toch wenden tot de Nederlandse rechter. 

Rechtbank Middelburg 12 augustus 2009, ECLI:NL:RBMID:2009:BK9402