Zorgplicht opdrachtgevers

16 april 2012

Opdrachtgevers hebben een zorgplicht en kunnen onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk zijn voor schade die een zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) tijdens de uitvoering van het werk, oploopt.

Een ZZP-er raakte ten gevolge van een ongeval tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een machine ernstig gewond.  Hij werd blijvend invalide. Hij had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten en stelde zijn opdrachtgever aansprakelijk. De rechtbank en het gerechtshof wezen de vordering af. De ZZP-er stapte naar de Hoge Raad. Deze oordeelde dat er onder bepaalde omstandigheden een zorgplicht jegens ZZP-ers in acht moet worden genomen.

Als die zorgplicht wordt geschonden, kan dat leiden tot aansprakelijkheid. Het moet dan gaan om gevallen waarin een ZZP-er zich in een vergelijkbare positie bevindt als een werknemer, gelet op de aard van de werkzaamheden, de feitelijke verhouding tussen partijen en de mate waarin de opdrachtgever invloed heeft op de werkomstandigheden en de veiligheidsrisico’s. Een ZZP-er is voor zijn veiligheid namelijk afhankelijk van zijn opdrachtgever. 

Hoge Raad 23 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV0616