Rechtsgebieden

Wij adviseren en procederen op de hiernaast vermelde rechtsgebieden

Diensten

Wij adviseren, procederen, onderhandelen en verrichten diverse overige juridische diensten voornamelijk op de rechtsgebieden die in het menu aan de rechterzijde zijn opgesomd.

  • Adviseren

Snel en accuraat bepalen wij uw juridische positie. Belangrijke feiten in uw zaak worden juridisch gekwalificeerd, waardoor wij u op heldere wijze kunnen adviseren.

  • Procederen

Het komt steeds weer aan op proceservaring. En dat bieden wij, zowel bij de kantonrechter, de rechtbank als bij het gerechtshof. Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.

  • Onderhandelen

Door onze jarenlange ervaring in het voeren van onderhandelingen op divers gebied, zijn wij in staat uw zaak en daarmee uw belangen op pragmatische wijze te begeleiden tot een bevredigend resultaat.

  • Contracten en voorwaarden opstellen en beoordelen

Ook in het opstellen van contracten of voorwaarden en het beoordelen daarvan, hebben wij jarenlange ervaring. Wij dragen er zorg voor dat uw belangen worden gewaarborgd en uw positie zo sterk mogelijk is. Wij streven ernaar toekomstige misverstanden en onduidelijkheden te voorkomen.