Insolventierecht

Insolventierecht

Wij adviseren en ondersteunen, al dan niet in een procedure, personen en bedrijven die geconfronteerd worden met schulden. Het betreft veelal de moeilijkheid of onmogelijkheid om schulden (nog) te betalen. Er kan sprake zijn van faillissement, surséance van betaling, een (gerechtelijk) akkoord, de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen, het leggen van beslag en de openbare verkoop. Het kan ook gaan om de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders.