Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht is zeer omvangrijk en houdt ons allen dagelijks bezig. Het geeft de regels van de rechtsverhouding tussen personen onderling, bedrijven onderling en tussen personen en bedrijven.

Het betreft onder andere overeenkomsten / contracten en consumentenrecht, maar het kan ook gaan om een verbintenis uit de wet zoals onrechtmatige daad dat veelal leidt tot een (vordering tot) schadevergoeding. In alle gevallen kunnen wij u adviseren en bijstaan, ook in een procedure.