Van der WieL Advocaten

Afdrachtplicht en Vtlb berekening

Aan het begin van de Wsnp wordt er een Vtlb berekening gemaakt. Vtlb betekent “Vrij te laten bedrag”. Van dit Vrij te laten bedrag dient u maandelijks rond te komen. De rest van het maandelijks ontvangen inkomen moet u overmaken naar de boedelrekening. Dus ook inkomsten uit overwerk, een deel van het vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bonus, giften, erfenis, gewonnen loterijgeld etcetera moeten naar de boedelrekening.

Aan het einde van de Wsnp wordt het op de boedelrekening gespaarde bedrag, na aftrek van kosten, uitbetaald aan uw schuldeisers.