Van der WieL Advocaten

Halfjaarlijkse verslagen

De bewindvoerder legt verantwoording af aan de rechter-commissaris door middel van verslagen. U krijgt daar een kopie van en deze verslagen zijn ook op te vragen bij de rechtbank. In deze verslagen kunt u lezen hoe de schuldsaneringsregeling verloopt.