Van der WieL Advocaten

Informatieplicht

U dient maandelijks informatie aan te leveren omtrent uw financiële situatie en andere zaken van belang. Hieronder staat aangegeven wat u maandelijks en jaarlijks moet aanleveren. Tevens moet u alle wijzigingen binnen uw situatie direct doorgeven, zoals een nieuwe arbeidsovereenkomst, rapportages arbeidsongeschiktheid, wijzigingen binnen het gezin waaronder gezinsuitbreiding of een verzoek om toestemming voor een vakantie of verhuizing, etcetera.  

Maandelijks: 
Alle bankafschriften (beheer- en leefgeldrekening, spaarrekening en rekeningen van minderjarige kinderen), inkomensspecificaties (salarisspecificaties of uitkeringsspecificaties) en minimaal 4 sollicitatiebewijzen (indien van toepassing).

Jaarlijks: 
Beschikking toeslagen van de belastingdienst (als u binnen het jaar een nieuwe beschikking krijgt dient u deze ook aan te leveren),  voorlopige aanslag inkomstenbelasting (indien van toepassing), polis van de zorgverzekering en huurspecificatie 

 U kunt de informatie per post versturen naar:
Van der Wiel Advocaten, Postbus 59329, 1040 KH  Amsterdam
of per e-mail naar wsnp@vanderwieladvocaten.nl