Van der WieL Advocaten

Sancties op niet nakomen verplichtingen

Als u zich niet houdt aan de verplichtingen binnen de Wsnp, zal de bewindvoerder u daar eerst op wijzen, dit kan telefonisch of schriftelijk.

Als u na deze waarschuwing nog steeds onvoldoende aan uw verplichtingen voldoet, zal de bewindvoerder de rechter-commissaris inlichten. De rechter-commissaris kan u een schriftelijke waarschuwing geven, of u oproepen voor verhoor bij de rechtbank.

Als u dan nog steeds niet of onvoldoende aan uw verplichtingen voldoet, kan de rechter-commissaris uw regeling voordragen voor een tussentijdse beëindiging zonder schone lei. Bij een beëindiging zonder schone lei zal de rente over uw schulden die was opgeschort weer doorlopen en heeft u 10 jaar geen mogelijkheid om opnieuw te worden toegelaten tot de Wsnp.