Van der WieL Advocaten

Sollicitatieplicht

De sollicitatieplicht houdt in dat u maandelijks vier sollicitaties verricht naar fulltime betaalde arbeid. De bewijzen hiervan dient u maandelijks naar ons te sturen. Daarnaast dient u zich in te schrijven bij vier uitzendbureaus en als werkzoekende bij het UWV.  

Slechts sollicitaties op vacatures tellen mee, open sollicitaties of netwerkgesprekken dus niet. 

Als u geen fulltimebaan heeft, dient u (aanvullend) te solliciteren naar fulltime betaalde arbeid. Als u meent dat u arbeidsongeschikt bent, dient u een medische verklaring van een arts te overleggen waaruit dat blijkt. Als u geen medische verklaring kunt overleggen, wordt u volledig arbeidsgeschikt geacht.

Een ontheffing van de sollicitatieplicht van de uitkeringsinstantie geldt niet voor de Wsnp.

U mag tijdens de Wsnp geen opleiding volgen, u dient fulltime beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt.  

Als u een fulltime betaalde baan heeft, dient u zich in te spannen om die te behouden.